• Thời Khóa biểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thời khóa biểu tuần

 • Nguyễn Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đơn vị
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ lên kế hoạch và họp 2 lần/ tháng để đánh giá kết quả đạt được trong tháng  và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

    

 • Kiều Thị Thanh Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn có 2 tổ gồm 4 đồng chí .Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ xây dựng KH và họp mỗi tháng 2 lần đầu tháng và cuối tháng để rút kinh nghiệm của tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

   + Tổ Nhà Trẻ: 2 đ/c

   + Tổ Mẫu giáo: 2 đ/c

    

 • Chu Vân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0979488499
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1. Đ/C: Chu Vân Trang   - Bí thư chi bộ,  Hiệu trưởng nhà trường

   + SN : 28/01/1986

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   2. Đ/C; Kiều Thị Thanh Duyên - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường

   + SN : 30/08/1983

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   3. Đ/C : Ngô Thị Tuyên - Phó hiệu trưởng nhà trường

   + SN : 01/09/1980

   + Địa chỉ: Vân Hòa - Ba Vì - Hà Nội

   4. Đ/C: Ngô Thị Mai Ly - Kế toán

   + SN :  02/02/1991

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   5. Đ/C: Hoàng Thị Hường - Nhân Viên

   + SN :  28/01/1992

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   6. Đ/C: Khuất Thị Thanh - Y tế

   + SN : 09/11/1987  

   + Địa chỉ: Ba Trại - Ba Vì - Hà Nội

 • Kiều Thị Thanh Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972931916
  • Email:
   kiêuduyen3008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng Trường MN Tản Lĩnh B

 • Ngô Thị Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01677124925
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu phó Trường Mầm non Tản Lĩnh B

 • Chu Vân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979488499
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng Trường Mầm non Tản Lĩnh B