• Thời Khóa biểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thời khóa biểu tuần

 • Nguyễn Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đơn vị
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ lên kế hoạch và họp 2 lần/ tháng để đánh giá kết quả đạt được trong tháng  và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

    

 • Kiều Thị Thanh Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn có 2 tổ gồm 4 đồng chí .Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ xây dựng KH và họp mỗi tháng 2 lần đầu tháng và cuối tháng để rút kinh nghiệm của tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

   + Tổ Nhà Trẻ: 2 đ/c

   + Tổ Mẫu giáo: 2 đ/c

    

 • Kiều Thị Thanh Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972931916
  • Email:
   kiêuduyen3008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng Trường MN Tản Lĩnh B

 • Ngô Thị Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01677124925
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu phó Trường Mầm non Tản Lĩnh B

 • Chu Vân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979488499
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng Trường Mầm non Tản Lĩnh B