• Kiều Thị Thanh Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972931916
  • Email:
   kiêuduyen3008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng Trường MN Tản Lĩnh B

 • Ngô Thị Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01677124925
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu phó Trường Mầm non Tản Lĩnh B

 • Chu Vân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979488499
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng Trường Mầm non Tản Lĩnh B