Thông tin chi tiết:
Chu Vân Trang
Hiệu trưởng Chu Vân Trang
Ngày tháng năm sinh 28/01/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Quản Lý
Địa chỉ Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội
Điện thoại 0979488499
Email mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

Năm 2015 - 2016 Đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Năm 2016 - 2017 Đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Năm 2016 - 2017 Nhận giấy khen Giỏi việc nước- đảm việc nhà

Năm 2016 - 2017 Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sở thích

- Du lịch

- Văn hóa, văn nghệ, thể thao

Giới thiệu sơ bộ

Hiệu Trưởng Trường Mầm non Tản Lĩnh B

Năm 2015 - 2016 Đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Năm 2016 - 2017 Đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Năm 2016 - 2017 Nhận giấy khen Giỏi việc nước- đảm việc nhà

Năm 2016 - 2017 Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ