• Thời Khóa biểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thời khóa biểu tuần

 • Nguyễn Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đơn vị
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ lên kế hoạch và họp 2 lần/ tháng để đánh giá kết quả đạt được trong tháng  và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

    

 • Kiều Thị Thanh Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chuyên môn có 2 tổ gồm 4 đồng chí .Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ xây dựng KH và họp mỗi tháng 2 lần đầu tháng và cuối tháng để rút kinh nghiệm của tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

   + Tổ Nhà Trẻ: 2 đ/c

   + Tổ Mẫu giáo: 2 đ/c