Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 377
Năm 2020 : 11.106
Thông tin chi tiết:
Kiều Thị Thanh Duyên
Phó hiệu trưởng Kiều Thị Thanh Duyên
Ngày tháng năm sinh 30/08/1983
Giới tính
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản Lý
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ chuyên môn có 2 tổ gồm 4 đồng chí .Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ xây dựng KH và họp mỗi tháng 2 lần đầu tháng và cuối tháng để rút kinh nghiệm của tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

+ Tổ Nhà Trẻ: 2 đ/c

+ Tổ Mẫu giáo: 2 đ/c

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Năm học 2017-2018

 

Căn cứ kế hoach số  /KH – GD&ĐT – MN ngày  /  /2017 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

          Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn của Phòng GD&ĐT Ba Vì;

          Căn cứ kế hoạch số  /KH-MNT ngày  / /2017  của Trường MN Tản Lĩnh B về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường MN Tản Lĩnh B xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

 I./ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Xã Tản Lĩnh là một xã miền núi của huyện Ba Vì gồm có 3 dân tộc Mường, Kinh, Dao cùng chung sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm sâu sát của UBND huyện Ba Vì, UBND xã Tản Lĩnh nên tình hình kinh tế- xã hội của xã Tản Lĩnh từng bước được cải thiện, dân trí ngày một nâng cao, nhận thức ngày càng được nâng lên không ngừng đáp ứng yêu cầu cho công tác CSGD trẻ ở trường mầm non.

- Năm học 2017-2018 nhà trường có 01 khu với diện tích 2026 m2, 8 nhóm lớp, 222 học sinh: Nhà trẻ: 57 trẻ, mẫu giáo: 176  trẻ

+ Cơ sở vật chất: Nhà trường có 11 phòng học. Trong đó phòng học được xây dựng kiên cố 11, có phòng chức năng và  đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

+ Đội ngũ CBGVNV: Tổng số: 30. Trong đó:

 BGH: 03 Trình độ chuên môn Đại học trên đại học, 100% các đ/c có đầy đủ các chứng chỉ nghiệp vụ: QLGD,QLNN,LLCT, tin học, ngoại ngữ

Giáo viên: 19: 16 biên chế, 3 hợp đồng; đạt chuẩn 100%, trên chuẩn: 12 = 63,2%, giáo viên có chứng chỉ B tin học  17 = 89,5%

Nhân viên: 08 trong đó NV nấu ăn: 03, kế toán: 01, Y tế: 01, nhân viên phục vụ:01, bảo vệ: 02; Đạt chuẩn 100%, trên chuẩn  4= 50%

          1./ Thuận lợi:

- Dưới sự chỉ đạo của chuyên môn Phòng GD&ĐT tạo điều kiện giúp đỡ cho chuyên môn của nhà trường thực hiện tốt .

- Đội ngũ giáo viên trong trường có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Nhà trường trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 cho các nhóm lớp.

- Được sự ủng hộ của cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, động viên các cô giáo về tinh thần để các cô giáo làm tốt công tác nuôi dạy trẻ.

- CBGV tích cực tham gia các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tham gia học tập nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

          2./ Khó khăn:

- Giáo viên trong độ tuổi sinh đẻ đông chiếm 80% nên khó khăn trong việc phân công đứng lớp.

- Giáo viên tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều trong phương pháp nên tổ chức các hoạt động vẫn còn nhiều lúng túng ít sáng tạo. Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế

- Kỹ năng tổ chức hoạt động góc còn hạn chế. Giáo viên còn thụ động trong việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ các hoạt động.

-Trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và học còn thiếu như máy chiếu, máy ảnh…

II./ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, thực hiện dạy theo chương trình sửa đổi theo thong tư, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; đẩy mạnh tích hợp chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

          III./ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

 

-100% trẻ đến lớp được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

- 100% giáo viên vận dụng phương pháp phù hợp với đặc điểm sinh lý trẻ .Phấn đấu 50% giáo viên sáng tạo ,tìm tòi đổi mới phương pháp

-100 % các nhóm lớp sáng tạo trong môi trường giáo dục phù hợp với các chủ đề chủ điểm

-100% giáo viên sưu tầm vận dụng các trò chơi dân gian và hát dân ca trong các hoạt động giáo dục

-100%  trẻ hát chuẩn nhạc các bài hát ở độ tuổi của trẻ

-100% các nhóm lớp giáo viên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động

-100% trẻ đến trường được giáo dục các hành vi văn minh trong giao tiếp thân thiện với mọi người xung quanh .

-100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non; 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Các độ tuổi khác thực hiện đánh giá trẻ theo văn bản hư­ớng dẫn số 4242/SGD&ĐT-GDMN ngày 29/3/2010 của Sở GD & ĐT.

- Phấn đấu đạt giải cao trong hội thi “Chúng cháu vui khỏe” đạt giải cấp huyện

- Phấn đấu có 19 giáo viên dạy giỏi cấp trường, có 03 giáo viên đạt giải cao trong hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

- Phấn đấu đến cuối năm đạt chất lượng giáo dục các mặt theo các lĩnh vực:

- Đối với  nhà trẻ:

+ Lĩnh vực thể chất: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- quan hệ xã hội: 90 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 90% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực nhận thức: 95 % trẻ đạt trở lên.

  • Đối với mẫu giáo:

+ Lĩnh vực thể chất: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- quan hệ xã hội: 90 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực nhận thức: 95 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:  95%  trẻ trở lên.           

-Chỉ đạo 100% các lớp thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ theo đúng độ tuổi qui định . Không dạy trẻ trước chương trình lớp 1

-Xây dựng 1 lớp điểm toàn diện và một số lớp điểm các nội dung chăm sóc nuôi dưỡng , HĐG, Tạo hình âm nhạc và giáo dục thể chất ......

- 100% giáo viên biết ứng dụng CNTT trong công tác dạy học.

- Đưa chuyên đề môi trường biển hải đảo vào 100% các lớp 5 tuổi .  Quán triệt 100% giáo viên giáo dục trẻ tiết kiệm nhiên liệu.

- 100% giáo viên có đầy đủ HSSS theo quy định và ghi chép sạch sẽ, khoa học.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi .

IV./ CÁC BIỆN PHÁP

-Tổ chức kiến thực tập ở các độ tuổi về xây dựng môi trường lớp học vào các hoạt động cho trẻ: PTVĐ, Tạo hình, âm nhạc, HĐG...

- Giáo viên phải xây dựng kế hoạch, soạn bài và thực hiện theo đúng chương trình, lịch sinh hoạt của trẻ

- Lồng ghép tích hợp giáo dục lễ giáo, giáo dục bảo vệ môi trường... với các hoạt động hàng ngày của trẻ.

-Phát động phong trào sáng tác thơ ca dân gian vào các hoạt động 

-BGH tăng cường kiểm tra giám sát giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn trong nhà trường.

- Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt học tốt", "Làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo" nhân ngày 20/11, 8/3...

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên vào các buổi họp chuyên môn hàng tháng về kỹ năng tổ chức hoạt động góc, soạn bài giảng điện tử...

-Xây dựng các tiêu chí nhà giáo mẫu mực để làm gương cho trẻ và xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.

-Kết hợp với ban chỉ đạo phổ cập cấp xã để đánh giá công tác phổ cập , triển khai đến 100% các độ tuổi khối mẫu giáo đánh giá chỉ số dựa vào bộ chuẩn 5 tuổi  để đưa ra các tiêu chí minh chứng đánh giá trẻ chính xác .

V./TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hiệu trưởng: Phụ trách chung, duyệt kế hoạch, báo cáo của hiệu phó và chỉ đạo hiệu phó, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ, kiểm tra quy chế chuyên môn, HSSS của giáo viên theo thường kỳ và đột xuất.

- Hiệu phó:

+ Xây dựng phiên chế năm học, kế hoạch chuyên môn trình, báo cáo lên hiệu trưởng và triển khai đến giáo viên.

+ Duyệt kế hoạch tuần, kế hoạch họp tổ của tổ trưởng và dự các buổi họp tổ chuyên môn.

 + Duyệt các loại HSSS của giáo viên, nhóm lớp theo tháng: Sổ kế hoạch giáo dục, sổ theo dõi chất lượng, theo dõi trẻ đến lớp....

 + Kiểm tra quy chế chuyên môn, HSSS của giáo viên, cùng HT kiểm tra toàn diện giáo viên.

 + Kiểm tra kết quả của trẻ theo các chủ đề.

 + Cùng tổ trưởng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

  • Tổ trưởng, tổ phó:

      + Xây dựng kế hoạch của tổ, chuẩn bị nội dung và triển khai họp tổ

      +Xây dựng kế hoạch tuần cho các khối: Tổ trưởng MG xây dựng kế hoạch khối 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, tổ phó MG xây dựng kế hoạch khối 5-6 tuổi; tổ trưởng, tổ phó nhà trẻ xây dựng kế hoạch nhà trẻ.

      +Cùng HP kiểm tra quy chế chuyên môn, kiểm tra toàn diện, HSSS của giáo viên, kiểm tra kết quả của trẻ.

  • Giáo viên:

+ Thực hiện đúng quy chế chuyên môn

+Giao giáo viên lớp 5-6 tuổi tuyển chọn đội tuyển của lớp mình tham dự cuộc thi "Chúng cháu vui khỏe"

+ Hoàn thiện đầy đủ HSSS theo thời gian quy định: 28 hàng tháng

+ Đánh giá kết quả của trẻ theo các tháng kết hợp sự kiện năm học.

+ Tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào các phong trào thi đua của nhà trường, ngành phát động.

VI./ KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG:

Thời gian thực hiện

Nội dung

Người

 Thực hiện

Kết quả

Tháng 9

04/9-29/9

*Nhà trẻ

Tuần 1: Khai giảng(Ổn định nề nếp)

Tuần 2: Trường mầm non của bé

Tuần 3: Cô giáo của bé

Tuần 4: Bé với các bạn

 

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi

Tuần 1: Khai Giảng

( Ổn định nề nếp)

Tuần 2: Trường MN của bé

Tuần 3: Lớp học thân yêu

Tuần 4: Các cô các bác trong trường mầm non.

* Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé

* Lập kế hoạch chuyên môn theo chương trình Chương trình giáo dục mầm non ban hành ngày 25/7/2009 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số: 28/2016/TT- BGDĐT, ngày 26/12/2016 Sửa đổi, bổ xung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ GD&ĐT.

* Hoàn thiện công tác tuyển sinh.

 

BGH + GVNT

 

 

 

 

 

 

BGH+GVMG

 

GV

 

 

 

 

 

 

BGH+GV

 

HPCM+TCM+GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTS

 

Tháng 10

02-27/10

*Nhà trẻ

Tuần 1: Trung Thu

Tuần 2: Bé thích đồ chơi gì?

Tuần 3: Đồ dùng của bé

Tuần 4: Đồ dùng ăn uống

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1: Trung thu

Tuần 2: Cơ thể tôi

Tuần 3: Ngày (20/10)

Tuần 4: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Trung thu

Tuần 2: Tôi lớn lên như thế nào?

Tuần 3: Ngày (20/10)

Tuần 4: Bé tự chăm sóc và bảo vệ bản thân

* Thao giảng dự giờ, kiểm tra quy chế chuyên môn.

 

BGH+TCM +GV

 

 

 

GVNT

BGH+TCM+

 

GVMG

BGH+ TCM+GVMG

GVMG

 

 

BGH+TCM+GVMG

 

GVMG

 

BGH+TCM+GVMG

 

GVMG

 

BGH+TCM

 

-

 

 

 

 

 

Tháng 11

30/10-24/11

*Nhà trẻ

Tuần 1: Các cô giáo trong trường Mầm Non

Tuần 2: Các bác các cô cấp dưỡng

Tuần 3: Bác bảo vệ

Tuần 4: Ngày hội của cô giáo

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1:  Ngôi nhà của bé

Tuần 2:  Những người thân trong gia đình

Tuần 3: Nhu cầu của gia đình

Tuần 4: Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Gia đình tôi 

Tuần 2: Những người thân trong gia đình

Tuần 3: Nhu cầu của gia đình 

Tuần 4: Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

* Chỉ đạo tập văn nghệ các nhóm lớp, phát động phong trào thi đua dạy tốt, làm đồ dùng đồ chơi chào mừng 2 ngày lễ lớn 20/11; 22/12.Khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp trường,chấm lý thuyết.

GVNT

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM+GVNT

 

GVMG

 

 

 

 

BGH+TCM+GVMG

 

 

GVMG

 

 

 

 

 

BGH+TCM+GVMG

 

BGH+TCM+GV

 

 

 

 

 

BGH

 

Tháng 12

27/11-29/12

*Nhà trẻ

Tuần 1: Những con vật sống trong gia đình

Tuần 2: Những con vật sống trong rừng

Tuần 3: Những con vật sống dưới nước

Tuần 4: Chào mừng ngày QĐND Việt Nam 22/12

Tuần 5: Một số loài chim

* Mẫu giáo: 3 tuổi

Tuần 1: Nghề  xây dự ng

Tuần 2: Nghề bác sỹ 

Tuần 3: Nghề lái xe 

Tuần 4: Ngày quân đội

NDVN (22/12)

Tuần 5: Tìm hiểu nghề truyền thống ở địa phương

* Mẫu giáo: 4 tuổi, 5 tuổi

Tuần 1: Bé tìm hiểu một số nghề gần gũi   

Tuần 2: Nghề của những người thân trong gia đình  

Tuần 3: Bé thích nghề nào?

Tuần 4: Ngày quân đội NDVN (22/12)

Tuần 5: Tìm hiểu nghề truyền thống ở địa phương

* Tổ chức thi, chấm thi giáo viên giỏi cấp trường, chấm đồ dùng đồ chơi tự tạo; sơ kết học kỳ I

GVNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

Toàn trường

 

Tháng 1

01-26/01

*Nhà trẻ

Tuần 1: Cây xanh quanh bé

Tuần 1: Các loại hoa

Tuần 1: Các loại quả

 Tuần 1: Bé thích ăn rau gì?

* Mẫu giáo: 3 tuổi

Tuần 1:  Động vật nuôi trong gia đình 

Tuần 2:  Động vật sống dưới nước

Tuần 3:   Động vật sống trong rừng

Tuần 4:   Một số loài chim

* Mẫu giáo: 4tuổi

Tuần 1:  Động vật nuôi trong gia đình 

Tuần 2:  Động vật sống dưới nước

Tuần 3:  Động vật sống trong rừng

Tuần 4: Côn trùng

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Động vật xung quanh bé

Tuần 2:  Động vật sống khắp nơi

Tuần 3: Sự sinh trưởng và phát triển của một số động vật

Tuần 4:  Côn trùng

* Tiếp tục phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi, bồi dưỡng ôn lý thuyết cho giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.

GVNT

 

 

 

 

 

GVMG

 

 

 

 

 

 

 

 

GV MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

 

Tháng 2

29/1-23/2

 

 

 

*Nhà trẻ

Tuần 1: Mùa xuân của bé

Tuần 2: Bé và mẹ chuẩn bị đón tết

Tuần 3: Tết Nguyên Đán

( Nghỉ tết :12-16/02)

Tuần 4: Gia đình bé đón tết như thế nào? ( Ổn định sau tết)

* Mẫu giáo: 3 tuổi,  4 tuổi

Tuần 1: Cây và hoa mùa xuân

Tuần 2: Bé chuẩn bị đón tết 

Tuần 3: Tết Nguyên Đán

 ( Nghỉ tết : 12 đến 16/02)

Tuần 4: Gia đình  bé đón tết như thế nào?  ( Ổn định sau tết) 

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Sự phát triển của cây  

Tuần 2: Bé chuẩn bị đón tết 

Tuần 3: Tết Nguyên Đán

( Nghỉ tết : 12 đến 16/02)

Tuần 4: Gia đình  bé đón tết như thế nào?  ( Ổn định sau tết)

* Tổ chức văn nghệ đón tết nguyên đán cho học sinh  

* Tham gia đăng ký, tạo điều kiện cho giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.

* Thăm lớp dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

GVNT

 

 

 

BGH+TCM+GVNT

 

GVNT

 

 

GVMG

 

 

 

BGH+ TCM+ GV

 

GV

 

GV 5 tuổi

 

 

 

BGH+ TCM+ GVMG

 

GV

 

BGH+TCM+GV

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

 

Tháng 3

26/2-30/3

 

*Nhà trẻ

Tuần 1: Những người thân yêu của bé

Tuần 3: Ngày 8/3

Tuần 3: Bé với ông bà

Tuần 4:  Phương tiện giao thông đường bộ

Tuần 5: Phương tiện giao thông đường sắt

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1:  Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường

bộ    

Tuần 2: Ngày  ( 8/3)  

Tuần 3: Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường sắt  

Tuần 4: Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường thủy

Tuần 5: Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường hàng không

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Bé phân nhóm phương tiện giao thông      

Tuần 2: Ngày ( 8/3)  

Tuần 3: Một số biển báo giao thông 

Tuần 4:  Luật giao thông đường bộ đơn gian

Tuần 5 : Bé thực hành tham  giao thông

* Thăm lớp dự giờ, theo dõi thi đua chào mừng 8/3.

* Tổ chức hội thi “chúng cháu vui khỏe”, tham dự thi “chúng cháu vui khỏe” cấp cụm, huyện.

 

GVNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+CĐ+TCM

 

BGH+TCM+

GV 5 tuổi

 

Tháng 4

02-27/4

*Nhà trẻ

Tuần 1: Phương tiện giao thông đường bộ

Tuần 2: Phương tiện giao thông hàng không

Tuần 3: Phương tiện giao thông đường thủy

Tuần 4: Trang phục mùa hè

Tuần 5: Thời tiết mùa hè

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1: Bé tìm hiểu về nước

Tuần 2: Hiện tượng tự nhiên

Tuần 3: Tết Hàn Thực

Tuần 4: Các mùa trong năm

 * Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Sự kỳ diệu của nước     

Tuần 2: Các hiện tượng tự nhiên

Tuần 3: Tết Hàn Thực

Tuần 4: Các mùa trong năm 

* Thăm lớp dự giờ rà soát hồ sơ sổ sách, tổng hợp kết quả chuyên môn.

* Tổng hợp chấm SKKN cấp trường, gửi báo cáo kết quả cấp huyện.

*Tổ chức tết hàn thực cho trẻ

GVNT

 

 

 

GV

 

GV

 

 

 

 

GVMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

 

 

 

HĐKH trường

 

Toàn trường

 

Tháng 5

30/4-18/5

*Nhà trẻ

Tuần 1: Nước và bé

Tuần 2: Bé lên mẫu giáo

Tuần 3: Tạm biệt lớp nhà trẻ thân yêu

Tuần 4: Tổng kết năm học

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1: Quê  hương Ba Vì     

Tuần 2:  Bé yêu biển đảo 

Tuần 3: Bác Hồ Kính Yêu

Tuần 4:  Tổng kết năm học

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Quê hương và biển đảo    

Tuần 2: Trường tiểu học  

Tuần 3: Bác Hồ Kính Yêu

Tuần 4: Bé tạm biệt trường MN

* Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động chuên môn giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh.

* Tổ chức tổng kết năm học

GVNT

 

 

 

 

 

BGH+GV

 

GVMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH

Toàn trường

 

 

 

 

Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook