Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 377
Năm 2020 : 11.106
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mai Anh
Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo Nguyễn Thị Mai Anh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đơn vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ chuyên môn do đ/c Kiều Thị Thanh Duyên Phụ trách, tổ lên kế hoạch và họp 2 lần/ tháng để đánh giá kết quả đạt được trong tháng  và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo

 

 

PHÒNG GD&ĐT BA VÌ

TRƯỜNG MN TẢN LĨNH B

 

Số:    /KH - MNTLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Tản Lĩnh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI MẪU GIÁO

Năm học 2017-2018

          Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn của Phòng GD&ĐT Ba Vì;

         Căn cứ vào điều lệ trường mầm non.

          Căn cứ kế hoạch số 03/KH-MNT ngày 11/ 9/2017  của Trường MN Tản Lĩnh B về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Tổ chuyên môn khối mẫu giáo xây dựng kế hoạch như sau:

           I./ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          - Trường Mầm non Tản Lĩnh B là một trong những trường thuộc 7 xã  Miền Núi của huyện Ba Vì, mặc dù trường mới được chia tách tháng 8 năm 2015 nhưng chất lượng giáo dục trong nhà trường ngang với mặt bằng chung trong toàn huyện, phong trào văn hóa, văn nghệ nổi bật của khối giáo dục mầm non huyện Ba Vì.

- Trong năm học 2017-2018 là năm học tổ chuyên môn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ và các phong trào thi đua. Tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với BGH để xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, vững vàng về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thân thiện nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

        1./ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của BGH nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ cho tổ chuyên môn khối mẫu giáo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ giáo viên mẫu giáo trong trường có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Giáo viên mẫu giáo: 13/ 19 : 11 biên chế; đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 77%. Trong đó có 1 đồng chí có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục. 69% giáo viên có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

- Một số đồng chí giáo viên của khối có năng lực về chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và kỹ năng sư phạm tốt.

- Nhà trường trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 cho các nhóm lớp. Có phòng chức năng và  đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Được sự ủng hộ của cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, động viên các cô giáo về tinh thần để các cô giáo làm tốt công tác nuôi dạy trẻ.

- CBGV tích cực tham gia các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tham gia học tập nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

          2./ Khó khăn:

- Giáo viên trong độ tuổi sinh đẻ  và nuôi con nhỏ đông chiếm 92,3% nên khó khăn trong việc phân công đứng lớp.

- Một số giáo viên còn là hợp đồng nên chưa yên tâm trong công tác.

- Giáo viên tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều trong phương pháp nên tổ chức các hoạt động vẫn còn nhiều lúng túng ít sáng tạo. Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế.

- Một số giáo viên kỹ năng tổ chức hoạt động góc còn hạn chế. Giáo viên còn thụ động trong việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ các hoạt động.

- Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên còn kém, một số đồng chí giáo viên còn sao chép giáo án của nhau.

-Trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và học còn thiếu như máy chiếu, máy ảnh, loa…

- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình, phó mặc việc giáo dục con cái cho các cô .

        II./ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

           - Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, thực hiện dạy theo chương trình sửa đổi theo thông tư, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; đẩy mạnh tích hợp chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

          III./ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

        -100% trẻ đến lớp được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

- 100% giáo viên vận dụng phương pháp phù hợp với đặc điểm sinh lý trẻ .

- 50% giáo viên có SKKN đạt giải cấp huyện.

-100 % các nhóm lớp sáng tạo trong việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.

  - 100% giáo viên biết ứng dụng CNTT trong công tác dạy học.

       -100% các nhóm lớp giáo viên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động

       - 100% trẻ đến trường được giáo dục các hành vi văn minh trong giao tiếp thân thiện với mọi người xung quanh .

-100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non; 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Các độ tuổi khác thực hiện đánh giá trẻ theo văn bản hư­ớng dẫn số 4242/SGD&ĐT-GDMN ngày 29/3/2010 của Sở GD & ĐT.

- Phấn đấu có 13 giáo viên dạy giỏi cấp trường, có 03 giáo viên đạt giải cao trong hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

- Phấn đấu đến cuối năm khối mẫu giáo đạt chất lượng giáo dục các mặt theo các lĩnh vực:

        + Lĩnh vực thể chất: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- quan hệ xã hội: 90 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 95% trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực nhận thức: 95 % trẻ đạt trở lên;

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:  95%  trẻ trở lên.           

     - Phấn đấu cuối năm khối mẫu giáo đạt danh hiệu khối mẫu giáo xuất sắc cấp huyện.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

Thời gian thực hiện

Nội dung

Người

 Thực hiện

Kết quả        

Tháng 9

04/9-29/9

Thực hiện kế hoạch tháng 9 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 4 tuần.

Mẫu giáo: 3T, 4T, 5T

Tuần 1: Khai Giảng

( Ổn định nề nếp)

Tuần 2: Trường MN của bé

Tuần 3: Lớp học thân yêu

Tuần 4: Các cô các bác trong trường mầm non.

- Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học của từng khối:

+ Dự kiến chủ đề sự kiện năm học.

+ Thời khóa biểu của khối.

+ Bảng chia chỉ số theo tháng của từng khối.

+ Mục tiêu – ngân hàng nội dung của từng khối.

- Kiểm tra nề nếp đầu năm.

- Triển khai trang trí nhóm lớp lấy trẻ làm trùng tâm.

- Duyệt sửa đổi kế hoạch tháng 9, duyệt kế hoạch tháng 10.

 

GVMG

GVMG

 

 

 

 

 

BGH+ TCM

+ GV

 

BGH +TCM+GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH+TCM

 

- GV

 

- BGH+TCM

 

Tháng 10

02-27/10

Thực hiện kế hoạch tháng 10 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 4 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1: Trung thu

Tuần 2: Cơ thể tôi

Tuần 3: Ngày (20/10)

Tuần 4: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Trung thu

Tuần 2: Tôi lớn lên như thế nào?

Tuần 3: Ngày (20/10)

Tuần 4: Bé tự chăm sóc và bảo vệ bản thân

- Đánh giá chất lượng đầu năm

- Dự giờ, kiểm tra quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, đánh giá các nhóm lớp

- Duyệt kế hoạch tháng 11.

- Đăng ký thi đua.

- Bình xét cuối tháng

 

 

 

 

GV 3T, 4T

 

 

 

 

 

 

 

GV 5T

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

 

BGH+TCM

 

BGH+TCM

 

BGH+TCM

BGH+TCM+GV

BGH+TCM

 

 

 

 

 

 

Tháng 11

30/10-24/11

Thực hiện kế hoạch tháng 11 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 4 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1:  Ngôi nhà của bé

Tuần 2:  Những người thân trong gia đình

Tuần 3: Nhu cầu của gia đình

Tuần 4: Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Gia đình tôi 

Tuần 2: Những người thân trong gia đình

Tuần 3: Nhu cầu của gia đình 

Tuần 4: Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

- Phát động phong trào thi đua các nhóm lớp: Thao giảng, làm đồ dùng đồ chơi chào mừng ngày 20/11.

- Lên tiết mẫu

- Duyệt kế hoạch tháng 12.

- Bình xét cuối tháng.

 

 

GV 3T, 4T

 

 

 

 

 

 

 

GV 5T

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+BCHCĐ+TCM

 

 

 

TCM

BGH+TCM

BGH+TCM

 

Tháng 12

27/11-29/12

Thực hiện kế hoạch tháng 12 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 5 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi

Tuần 1: Nghề  xây dự ng

Tuần 2: Nghề bác sỹ 

Tuần 3: Nghề lái xe 

Tuần 4: Ngày quân đội

NDVN (22/12)

Tuần 5: Tìm hiểu nghề truyền thống ở địa phương

* Mẫu giáo: 4 tuổi, 5 tuổi

Tuần 1: Bé tìm hiểu một số nghề gần gũi   

Tuần 2: Nghề của những người thân trong gia đình  

Tuần 3: Bé thích nghề nào?

Tuần 4: Ngày quân đội NDVN (22/12)

Tuần 5: Tìm hiểu nghề truyền thống ở địa phương.

- Triển khai thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Chấm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

 

- Duyệt kế hoạch tháng 1.

- Bình xét cuối tháng.

- Sơ kết học kỳ I

 

GV 3T

 

 

 

 

 

 

 

 

GV 4T, 5T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

 

BGH+BCHCĐ +TCM

BGH+TCM

BGH+TCM

BGH+TCM + GV

 

Tháng 1

01-26/01

   Thực hiện kế hoạch tháng 1 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 4 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi

Tuần 1:  Động vật nuôi trong gia đình 

Tuần 2:  Động vật sống dưới nước

Tuần 3:   Động vật sống trong rừng

Tuần 4:   Một số loài chim

* Mẫu giáo: 4tuổi

Tuần 1:  Động vật nuôi trong gia đình 

Tuần 2:  Động vật sống dưới nước

Tuần 3:  Động vật sống trong rừng

Tuần 4: Côn trùng

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Động vật xung quanh bé

Tuần 2:  Động vật sống khắp nơi

Tuần 3: Sự sinh trưởng và phát triển của một số động vật

Tuần 4:  Côn trùng

- Tiếp tục phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi, bồi dưỡng ôn lý thuyết cho giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Duyệt kế hoạch tháng 2.

- Bình xét cuối tháng.

GV 3T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV4T

 

 

 

 

 

 

 

 

GV 5T

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

 

 

 

 

BGH+TCM

BGH+TCM BGH+TCM

 

Tháng 2

29/1-23/2

 

 

 

   Thực hiện kế hoạch tháng 2 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 4 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi,  4 tuổi

Tuần 1: Cây và hoa mùa xuân

Tuần 2: Bé chuẩn bị đón tết 

Tuần 3: Tết Nguyên Đán

 ( Nghỉ tết : 12 đến 16/02)

Tuần 4: Gia đình  bé đón tết như thế nào?  ( Ổn định sau tết) 

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Sự phát triển của cây  

Tuần 2: Bé chuẩn bị đón tết 

Tuần 3: Tết Nguyên Đán

( Nghỉ tết : 12 đến 16/02)

Tuần 4: Gia đình  bé đón tết như thế nào?  ( Ổn định sau tết)

- Tổ chức trò chơi dân gian và hát dân ca cho trẻ để chào đón tết nguyên đán  

- Bồi dưỡng giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Thiết kế bài giảng Elerning

- Kiểm tra nề nếp sau tết.

- Duyệt kế hoach tháng 3.

- Bình xét cuối tháng.

 

GV3T, 4T

 

 

 

 

 

 

 

GV 5T

 

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM + GV

 

 

 

BGH+TCM

 

BGH+TCM

BGH+TCM

BGH+TCM

BGH+TCM

 

Tháng 3

26/2-30/3

 

   Thực hiện kế hoạch tháng 3 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 5 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1:  Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường

bộ    

Tuần 2: Ngày  ( 8/3)  

Tuần 3: Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường sắt  

Tuần 4: Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường thủy

Tuần 5: Bé làm quen một số phương tiện giao thông đường hàng không

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Bé phân nhóm phương tiện giao thông      

Tuần 2: Ngày ( 8/3)  

Tuần 3: Một số biển báo giao thông 

Tuần 4:  Luật giao thông đường bộ đơn gian

Tuần 5 : Bé thực hành tham  giao thông

- Thăm lớp dự giờ, theo dõi thi đua chào mừng 8/3.

- Tổ chức hội thi “chúng cháu vui khỏe”, tham dự thi “chúng cháu vui khỏe” cấp cụm, huyện.

- Duyệt kế hoạch tháng 4.

- Bình xét cuối tháng.

GV3T, 4T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV 5T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+CĐ+TCM

 

 

BGH+TCM+

GV 5 tuổi

 

BGH+TCM

BGH+TCM

 

Tháng 4

02-27/4

    Thực hiện kế hoạch tháng 4 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 4 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1: Bé tìm hiểu về nước

Tuần 2: Hiện tượng tự nhiên

Tuần 3: Tết Hàn Thực

Tuần 4: Các mùa trong năm

 * Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Sự kỳ diệu của nước      

Tuần 2: Các hiện tượng tự nhiên

Tuần 3: Tết Hàn Thực

Tuần 4: Các mùa trong năm 

- Thăm lớp dự giờ rà soát hồ sơ sổ sách, tổng hợp kết quả chuyên môn.

- Thanh tra toàn diện

- Tổng hợp chấm SKKN cấp trường.

-Tổ chức tết hàn thực cho trẻ

-Tổ chức HĐNK cho trẻ 5t

- Duyệt kế hoạch tháng 5.

- Bình xét cuối tháng.

GV 3T, 4T

 

 

 

 

 

GV 5T

 

 

 

 

 

 

 

BGH+TCM

 

 

BGH+TCM

 

BGH+TCM + CĐ

BGH+TCM + GV

BGH+TCM + GV

BGH+TCM

BGH+TCM

 

 

Tháng 5

30/4-18/5

     Thực hiện kế hoạch tháng 5 theo dự kiến chủ đề, sự kiện, thời gian 4 tuần.

* Mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi

Tuần 1: Quê  hương Ba Vì    

Tuần 2:  Bé yêu biển đảo 

Tuần 3: Bác Hồ Kính Yêu

Tuần 4:  Tổng kết năm học

* Mẫu giáo: 5 tuổi

Tuần 1: Quê hương và biển đảo    

Tuần 2: Trường tiểu học  

Tuần 3: Bác Hồ Kính Yêu

Tuần 4: Bé tạm biệt trường MN

- Kiểm tra đánh giá nhóm lớp.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách, báo cáo.

- Đánh giá thi đua.

GV3T, 4T

 

 

 

 

 

 

GV5T

 

 

 

 

 

BGH + TCM

BGH + TCM + GV

 

BGH + TCM + BCHCĐ

 

 

 

Người lập kế hoạch                                  Ngày       tháng   09    năm 2017

      TT tổ MG                                                                 BGH

 

 

       Nguyễn Thị Mai Anh

Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook