Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 377
Năm 2020 : 11.106
Thông tin chi tiết:
Thời Khóa biểu
Phó hiệu trưởng Thời Khóa biểu
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Thời khóa biểu tuần

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO 5 TUỔI

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1, 3, 5

PTTC

HĐKP

LQVT

LQVH

HĐÂN

Tuần 2, 4

HĐKP

PTTC

LQVH

HĐTH

LQCC

 

   TM. BAN GIÁM HIỆU                                TM. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 5 TUỔI

 

 

 

Kiều Thị Thanh Duyên                                           Nguyễn Thị Mai Anh           

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO 4 TUỔI

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1, 3, 5

PTTC

LQVT

HĐKP

LQVH

HĐÂN

Tuần 2, 4

HĐKP

PTTC

HĐÂN

HĐTH

LQVH

 

 

               TM. BAN GIÁM HIỆU                      TM. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4 TUỔI

 

 

             Kiều Thị Thanh Duyên                                     Đỗ Thị Thu Hằng

           

Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook