• Chu Vân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0979488499
  • Email:
   mntanlinhb-bv@hanoiedu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1. Đ/C: Chu Vân Trang   - Bí thư chi bộ,  Hiệu trưởng nhà trường

   + SN : 28/01/1986

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   2. Đ/C; Kiều Thị Thanh Duyên - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường

   + SN : 30/08/1983

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   3. Đ/C : Ngô Thị Tuyên - Phó hiệu trưởng nhà trường

   + SN : 01/09/1980

   + Địa chỉ: Vân Hòa - Ba Vì - Hà Nội

   4. Đ/C: Ngô Thị Mai Ly - Kế toán

   + SN :  02/02/1991

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   5. Đ/C: Hoàng Thị Hường - Nhân Viên

   + SN :  28/01/1992

   + Địa chỉ: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội

   6. Đ/C: Khuất Thị Thanh - Y tế

   + SN : 09/11/1987  

   + Địa chỉ: Ba Trại - Ba Vì - Hà Nội