Trường MN Tản Lĩnh B là trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên 100% đạt trình độ chuẩn trở lên. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Tản Lĩnh B xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Tản Lĩnh B, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường MN Tản Lĩnh B phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% cô nuôi có trình độ Trung cấp trở  lên.

100% cô nuôi có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và sơ cấp cứu trẻ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

- 2 Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 54 cháu với 6 cô giáo 

- 2 Lớp mầm (3 tuổi -  4 tuổi): 52 cháu với 4 cô giáo  

- 2 Lớp chồi (4 tuổi –  5 tuổi): 52 cháu với 4 cô giáo 

- 2 Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 63 cháu với 5 cô giáo