Thơ: Yêu mẹ

Thơ: Yêu mẹ

Thơ: Yêu mẹĐộ tuổi: Nhà trẻ 24-36 thángGiáo viên: Nghiêm Thị Kim Hạnh - Đinh Thị Hoa
HĐLQVT: Sắp xếp theo quy tắc

HĐLQVT: Sắp xếp theo quy tắc

Lĩnh vực phát triển nhận thứcHoạt động làm quen với toánĐề tài: Sắp xếp theo quy tắcĐộ tuổi: 3-4 tuổiGiáo viên: Nguyễn Thị Huyền