TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

Thứ 3, ngày 14/07/2020 Trường MN Tản Lĩnh B tổ chức Lễ Tổng Kết năm học 2019-2020- Chia tay trẻ 5 tuổi đã hoàn thành xuất sắc chương trình mầm non


Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Nguồn: Trường MN Tản Lĩnh B