Trường MN Tản Lĩnh B tham gia giải Thể thao Ngành Giáo dục huyện Ba Vì

Sáng ngày 09/10/2022 Trường Mn Tản Lĩnh B tham gia “GIẢI THỂ THAO CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982- 20/11/2022)”  tiểu khu 8  . Một số hình ảnh có trong hội thi