Vui tết trung thu

Ngày  .....Trường MN Tản Lĩnh B tổ chức vui tết trung thu cho các cháu