Trung Thu 2018 - 2019

Trường Mầm Non Tản Lĩnh B tổ chức cho trẻ tham gia chương trình Trung Thu năm 2018 - 2019