CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

[ 🔥 HỎA TỐC 🔥 ]🔴  Từ 6h sáng mai 24/7, Hà nội áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phốĐêm nay 23/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký và ban hành hỏa tốc Chỉ thị số 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố  để phòng chống dịch COVID-19 . Trong Chỉ thị có đoạn nêu rõ:"Thực hiện ...