Hoạt động giao lưu giữa trẻ 5 tuổi và trẻ 3 tuổi

Cô và trò trường mầm non Tản Lĩnh B thực hiện chuyên đề giao lưu giữa trẻ 5 tuổi và trẻ 3 tuổi, hoạt động giúp trẻ biết gắn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong hoạt động. Qua hoạt động giao lưu giúp trẻ phát triển kĩ năng khéo léo trong trò chơi, sự kết hợp giữa anh chị 5 tuổi và các em 3 tuổi