KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA INTERNET TUẦN I THÁNG 5/2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA INTERNET TUẦN I THÁNG 5/2021

Trường MN Tản Lĩnh B lên kế hoạch dạy học qua internet cho trẻ các khối nhằm tương tác với phụ huynh để cung cấp và củng cố các kiến thức cho trẻ trong thời gian trẻ nghỉ học phòng tránh dịch bệnh Covid - 19.